Den yttersta säkerheten

Artikeln utgör ett intressant inlägg i en bredare diskussion om de mänskliga rättigheternas roll och politikens juridifiering. Det är naturligtvis av största vikt att diskussionen om och den praktiska tillämpningen av de mänskliga rättigheterna sker på ett öppet och nyanserat sätt som bidrar till att respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna upprätthålls.

Syftet med ett konstitutionellt skydd för enskildas fri- och rättigheter är att markera att vissa grundläggande intressen är så avgörande för individens frihet och värdighet att de inte får inskränkas av vilka skäl som helst, även om det skulle finnas en politisk majoritet för detta.

Det bör samtidigt framhållas att det enligt europeisk rättsuppfattning endast är ett fåtal av de mänskliga r&aum...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Fredrik Bergman

Chef för Centrum för rättvisa.

Läs vidare