Det gör ont när bubblor spricker

Världen är osäker: inte endast riskabel, utan osäker. Det är inte bara det att vi inte vet vilka resultat som kommer att förverkligas i framtiden: vi förmår inte ens ange närmare vilka dessa möjliga resultat är. Om vi kunde förutsäga eller föregripa uppfi nnandet av hjulet, skulle vi redan ha uppfunnit det. Marknadsekonomier förutsäger inte framtiden, de utforskar den.

Detta drag är det kanske viktigaste elementet i marknadsekonomins framgång. Hayek ger fortfarande den mest vältaliga framställningen av begreppet om marknaden som en upptäcktsprocess. Hayeks resonemang bekräftades genom östblockets misslyckanden under efterkrigstiden. Planekonomierna misslyckades inte bara med utvecklingen av konsumentprodukter, utan med genererandet av nya aff ärsmetoder. Deras teknologiska prestationer var en besvikelse inom nästan alla industrigrenar som inte var re...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare