Det klingar dovt

Haidt anlägger flera synpunkter på akademin och dess konflikter, framförallt sedan 1990-talet. För att beskriva skärpningen av motsättningar talar han om dragkampen mellan centrifugala (rotation bort från centrum, som sliter isär) och centripetala (in mot centrum, som enar) krafter. Han etablerar en sofistikerad och insiktsfull kontext för det han vill säga om de amerikanska prestigeuniversitetens låsta och kontrollerande klimat.

I artikeln gör Haidt en belysande åtskillnad mellan akademikers och studenters möten med termen intersektionalitet. Han menar att när begreppet introduceras 1989 i en juridikuppsats på UCLA så bygger det på ett rimligt resonemang som få akademiker (forskare och lärare) skulle invända mot. När intersektionalitet småningom börjar läras ut till studenter omvandlas det ursprungliga resonemangets met...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Anna Victoria Hallberg

Fil dr i litteraturvetenskap.

Läs vidare