Det komiska djuret

Trots att det är lätt att enas om vad som är humoristiskt, är det svårt att säga vari humorns väsen består. Kaj Falkman försöker besvara en fråga som filosofer stött och blött alltsedan Platons dagar.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare