Etiken glöms när liv räddas

Varför är du född? Det är en fråga som få av oss behöver ställa sig, och som svårligen kan besvaras med ord. Vårt enda svar på denna fråga ger vi dagligen, genom att leva. Vad händer med den människa som har ett annat svar? Vad sker med henne som kan svara: ”För att min sjuka bror skulle bli frisk.”? Naturligtvis kan detta barn, i minst lika hög grad som andra, vara älskat, välkommet och önskat också för sin egen skull. Men hennes livsvillkor är i grunden annorlunda – hon utgör inte i första hand sitt eget syfte.

I februari i år föddes en sådan flicka på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, in i en hårt prövad familj med en tonårig son som låg för döden i en ärftlig sjukdom och en femåring som skulle gå samma öde till mötes om ingenting gjor...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Helena Granström

Författare, fil mag i teoretisk fysik och fil lic i matematik.

Läs vidare