EU:s ekonomer underskattar de sociala nätverken

DEN AKTUELLA GLOBALA krisen visar att det dominerande ekonomiska tänkandet måste revideras på djupet. Detta tänkande hindrar de europeiska regeringarna från att dra rätt lärdomar av de monetära krisernas historia och leder dem att upprepa det förflutnas misstag. Och det gör det omöjligt att förstå den roll som förtroendet spelar i eurons aktuella kris. Enligt min uppfattning måste en sådan revidering utgå från konstaterandet att penningsamhällen är sociala nätverk sammansatta av ömsesidiga rättigheter och förpliktelser av olika slag, vilka genom penningens förmedling omvandlas till fordringar och skulder. Detta nätverk av skulder och fordringar har flera olika ursprung: förvisso marknadsutbyten, men även skatter som samlas in och omfördelas av kollektiva organisationer, gåvor människor emellan och g...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare