Extra prisvärt

En del pristagare har frankt förklarat att Nobelpriset innebar slutet för deras kreativa aktivitet. Men en sak kan man inte ifrågasätta, nämligen att Nobelpriset har varit mycket bra för svensk forskning i allmänhet och för Karolinska institutet (KI) i synnerhet.

När Alfred Nobel utsåg KI att dela ut Nobelpriset i fysiologi eller medicin var institutet en liten mediko-kirurgisk högskola i Europas periferi. Det var inte ens möjligt att disputera vid KI, utan man måste åka till Uppsala. Men i och med att professorerna vid KI måste utse pristagare var de tvungna att läsa alla artiklar som kunde vara av betydelse. Detta stimulerade också till en ökad forskningsaktivitet. Framförallt efter andra världskriget, då Nobelprisens prestige ökade, började alltfler utländska forskare komma till KI. Vissa forskare, som trott sig ligga bra ti...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Hugo Lagercrantz

Professor emeritus i barnmedicin.

Läs vidare