Fantasin och makten

En besutten Bonde kände döden nära,

Kallar sina söner, talar sen så här:

Akta er, jag ber, så ni den gård ej säljer

Vilken fädren har oss bragt

Skattegömma där man lagt.

(Översättning: Gustaf Holmer)

 

La Fontaines förborgade skatt får hos Slama symbolisera den roll litteraturen spelar i den franska nationens liv. Under seklernas gång har de stora författarna, tack vare att de bemästrar språket, format fransmännens syn på sig själva, och de har kulturellt och politiskt format den nationella identiteten. Denna tes har Slama utarbetat under sin undervisning vid L’Institut des Sciences politiques, en elithögskola där man inte i första hand ägnar sig åt litterära studier. Hans verk är tänkt att komma ut i tre volymer, varav endas...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Ruth Lötmarker

Fri skribent och fd lektor i franska vid Stockholms universitet.

Läs vidare