Frihet är det bästa ting

Det var ett direkt svar på De fascistiska intellektuellas manifest, som strax dessförinnan hade utgivits av Giovanni Gentile, den andre av dessa berömda filosofer, tillika Mussoliniregimens chefsideolog. Att Croce kunde leva i fred i Italien och till och med göra sin stämma hörd är en egendomlighet som visar att Mussolinis Italien trots allt skilde sig ganska mycket från Hitlers Tyskland och Stalins Sovjetunionen. Här kunde det märkligt nog föras debatter i skuggan av diktaturen.

Gentile hade velat definiera fascismen som en religion. Croce svarade med att tala om en ”frihetens religion”, en liberal trosåskådning som enligt honom hade följt Italien genom hela dess moderna historia. Det är denna frihetens religion som Princetonprofessorn Maurizio Viroli nu har gjort till föremål för en bok, As If God Existed. Viroli följer fr...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Svante Nordin

Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria.

Läs vidare