Fritt fram

Allt vetenskapligt material som finansieras av Bill och Melinda Gates stiftelse ska från och med i år publiceras med så kallad öppen CC-BY-licens. Det innebär att alla vetenskapliga artiklar blir tillgängliga i sin helhet och att de får mångfaldigas, delas och bearbetas. Därtill får materialet nyttjas av såväl idealister som för kommersiell vinning.

Bill och Melinda Gates stiftelse är en av världens rikaste välgörenhetsorganisationer och har inte minst stor betydelse för forskning i global hälsa. Med sitt tydliga ställningstagande för så väl open access som CC-BY utmanas en central funktion i den vetenskapliga processen – den traditionella tidskriften. För i praktiken innebär kravet att stiftelsens forskare inte längre kan publicera sig i de mest prestigefyllda tidskrifterna eftersom de endast accepterar exklus...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare