Geopolitikens återtåg

Den amerikanske sociologen C. Wright Mills utgav 1959 en bok med titeln The Sociological Imagination. Här hävdade han att medborgarna i USA var i behov av en ny "quality of mind", en insikt som gjorde det möjligt för dem att förbinda sina personliga liv med de större samhällsförändringar som ägde rum i efterkrigstidens amerikanska samhälle. I Mills ögon var det sociologernas uppgift att vidga människors perspektiv, att få dem att se vad som verkligen hände i det som syntes hända. Samtidigt hävdade Mills att den etablerade sociologin svek. Den var fångad i en konventionell visdom, som inte kunde föreställa sig ett annat samhälle än det som existerade och som uteslöt att forna tiders dramatiska omvälvningar skulle kunna återkomma.

På samma vis förhåller det sig enligt min mening med dagens officiella svenska - och så...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Lennart Berntson

Lektor i historia vid Roskilde universitet.

Läs vidare