Globalisering och bildning visar vägen

Arkeologiprofessorn Anders Andrén berättar i förordet till antologin Förmodern globalitet (2011) om hur man vid utgrävningar på Helgö i Mälaren 1954 hittade en Buddhastatyett, tillverkad i nuvarande Afghanistan under 500-talet, i så kallad gandhari-stil. Denna stilriktning växte fram i mötet mellan grekisk och indisk kultur och resulterade i en hellenistiskt inspirerad människoframställning. På Helgö omvandlades sedan statyn till en bild av en nordisk gud, vilken i sin tur blev en förebild för framställningen av lokala gudar.

Den amerikanske ekonomiprofessorn Tyler Cowen ger i sin inflytelserika studie Creative Destruction (2002) åtskilliga exempel på liknande fenomen: hur ökad handel och rörlighet mellan länder och kontinenter vitaliserar lokal kultur.

Som konsekvens av det som utgör temat i detta num...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare