Godtyckliga betyg skadar skolan

I utredning efter utredning och rapport efter rapport konstateras att likvärdigheten i den svenska skolans betygssättning är under all kritik. Att betygssystemet förlorat all förankring mot elevernas faktiska kunskapsnivå belystes i en artikel i Dagens Nyheter som två av oss skrev häromåret. Där visades att andelen elever som gick ut gymnasiet med MVG i alla ämnen ökade med 28 gånger mellan 1997 och 2008. Under samma tidsperiod har svenska gymnasieelevers kunskaper enligt internationella mätningar fallit kraftigt.

Man kan emellertid gå vidare och med hjälp av Skolverkets egna rapporter och statistik påvisa att betygsinflationen inte varit generell utan att svenska elever under många år har utstått orättvisa och godtyckliga betyg. Låt oss begrunda följande statistik från Skolverket för år 2008 för kursen Matematik B på gymnas...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare