Herre i sitt eget hus

Sverige är ett bostadsägarland. Många lyfter på ögonbrynen när de hör det men så är det faktiskt. I Europa är det bara Norge som har en högre andel ägda bostäder. Där bor cirka 85 procent av befolkningen i ägda bostäder. Motsvarande siffra i Sverige är cirka 72 procent.

För att göra saken helt tydlig. Av själva bostadsbeståndet utgör ägda bostäder, det vill säga villor och småhus med äganderätt och lägenheter och småhus med bostadsrätt, cirka 65 procent. Att ännu fler bor i ägda bostäder beror på att de genomsnittligt sett är större. Det gillar inte minst barnfamiljer.

Norge och Sverige är således två länder som sticker ut. I Danmark, Holland, Tyskland och Österrike är hyressektorn betydligt större men för all del ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare