Hys förtröstan

Minns någon hysterin inför millennieskiftet – oron för hur de digitala systemen skulle kapsejsa? Klockor skulle visa fel, bokföring och nationalräkenskaper bryta samman. Beredskapen för detta ansågs obefintlig. Hysteri istället för beredskap.

Såvitt man minns hände ingenting. Det mesta gick på som vanligt. Den nervositet som bemäktigade sig allt folket – eller nästan allt – visade sig ogrundad. Det suckades ut och de digitala systemen byggdes ytterligare ut.

Sedan dess har vi fått flera påminnelser om hur sköra de kan vara. Plötsligt går det inte att få ut recept på Apoteket. Plötsligt slås en hel livsmedelskedja ut på grund av ovälkommet dataintrång. Detta sker under fredstid. Vad händer om det blir krig?

Krig pågår. Är vår beredskap god eller mindre god? Vi tycks ha otillräckligt med skyddsrum i detta bergiga land. Centrala myndigheter visade sig impotenta under covidpandemins inledningsår. Men någon hysteri utbryter inte. Demonstrationer mot vaccinet lockar få.

Dock: tillströmningen till hemvärnet har skjutit fart.

Experter som varnade för millenniekatastrofen högg i sten. Men expertväldet rubbades inte. Förståsigpåare har just nu goda tider. Det är ofta svårt att förstå vad de förstår som den gemene medborgaren inte ­förstår. Expertprofessionen har satt sig.

Också journalister kan idag vara experter eller legitimerade förmedlare av expertis. Den granskande funktionen tycks ha förlorat kampen mot den övertalande. Den som övertalar särskilt bra kan få ett hedersdoktorat.

Är jag orättvis? Naturligtvis. Experter må ha rätt ibland. Men de kan också ta Macchia­rinifel. Mitt ickeexpertråd är: Spekulera något mindre! Förtröstan räcker långt.

Anders Björnsson

Publicist, författare och översättare.

Mer från Anders Björnsson

Läs vidare