I malströmmen

P O Enquist sörjde Sverige i Köpenhamn.

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.
Søren Kierkegaard

Året 1984 kan tyckas vara både nyss och en mindre evighet sedan. De trettiosex år som förflutit sedan dess är mer än en tredjedel av en människas liv. Ur en nations perspektiv är trettiosex år ett mycket kort tidsperspektiv. Givetvis kan nationer genomgå både en och två revolutioner även under relativt korta tidsspann men om de inte gör det så kommer det stigberoende, identifierat av den österrikiske ekonomen Joseph Schump...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Christian Abrahamsson

Fil dr i kulturgeografi och kulturskribent.

Läs vidare