Inom vissa gränser

En stat avgränsas av yttre linjer och genomkorsas av inre: vägar, järnvägar, telegrafledningar, telefonledningar, motorvägar. Senare får vi flygplatser, som flyttar in gränserna mitt i territoriet och sammanbinder det med världen, liksom internet, som i princip inte går att avgränsa och knappt heller att kontrollera, och som binder samman praktiskt taget vartenda hörn av världen. Men ingen makt utan gränser, och inga gränser utan makt: internet må innebära nya utmaningar som kräver nya lösningar, men det lär inte upphäva problematiken.

Charles S Maier är professor i historia vid Harvard. Hans nya bok, Once Within Borders, handlar i princip om hur makt har utövats under hela den nya tiden, sedan år 1500, litet drygt. Hur gränsdragningarna har blivit tydligare genom kartornas allt större exakthet, hur nya kommunikation...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Torbjörn Elensky

Författare.

Läs vidare