Inte utan nationen

Tecknen man utgick ifrån, exempelvis att kapitalismen blivit betydligt mer global till sin natur än tidigare och att detta åtföljdes av snabbare migrantströmmar fanns visserligen där. Men som Steven Grosby är inne på i Axess nr 6/17 är den nationella gemenskapen betydligt äldre och fundamental för den sociala människan än att några år av globalisering skulle rucka på dess centrala roll.

Nationen är inte, som var en populär beskrivning i mycket av det sena 1900-talets statsvetenskap, en historisk parentes påbörjad med Westfaliska freden och gjord folklig genom 1800-talets liberalnationalistiska revolutioner. Den är något mer djupgåendet. Förstår man inte detta, och det som Grosby lyfter som nationens antropologiska betydelse, kommer vi inte heller att förstå varför den alltjämt lever kvar i ett uppko...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Adam Cwejman

Adam Cwejman är politisk redaktör i Göteborgs-Posten.

Läs vidare