Konsten att skapa historia

Nya fakta tillkommer och gör ibland tidigare kunskap förlegad. Nya generationer av historiker öppnar med annorlunda infallsvinklar för tidigare osynliga perspektiv. Insikten om historievetenskapens begränsade hållbarhetstid är förvisso inte ny, men diskuteras klokt och insiktsfullt av J H Elliott i History in the Making.

Elliott är en framstående brittisk historiker med bland annat Cambridge, Princeton och Oxford som arbetsplatser. Som forskare rör han sig kronologiskt främst i tidsspannet 1600- till 1800- talen och geografiskt främst i Spanien. I den aktuella boken, som kan kallas en sorts vetenskaplig biografi, utgör hans egen forskning referensram, men det är principiella frågor som diskuteras. Den privata sfären berörs egentligen inte, utan det är den professionella forskare, som skriver om allt från historiehantverket till orsaksfö...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Kim Salomon

Professor emeritus i historia.

Läs vidare