Kulturlivets tillrättaläggare

Nationalmuseum lägger till rätta.

Mot bakgrund av sina landsmäns tilltagande förundran över utvecklingen i det österut liggande broderlandet ger sig den norske författaren Bjarne Riiser Gundersen ut på exkursion i Sverige. Sina intryck redovisar han i Svenske Tillstander, en titel som anspelar på en spridd dystopisk Sverigebild. I bokens upptakt återges en norsk tidningsredaktörs förundrade fråga: ”Varför är det gåtfulla folket” – svenskarna – ”så extremt?” Lagomlandet tycks ha utvecklats till ”ett landskap av paradoxer och ytterligheter”.

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare