Kyrkan styrs av studentvänstern

Man återfinner nämligen en stor del av Svenska kyrkans makthavare i denna kristna vänsterrörelse. Nuvarande och tidigare biskopar och ärkebiskopar, dagens ledamöter av Svenska kyrkans läronämnd, tongivande opinionsbildare och prästutbildare.

Det finns rapporter om kyrkan och DDR, och snart sagt varje revolutionär grupp runt jordklotet. Här uttrycks uppfattningar som att fler dödas i antikommunismens namn än i kommunismens och att det kinesiska samhället är mer kristet än det västerländska.

Myten om ”sionisternas” världsherravälde är återkommande. När Radionämnden fällde ett tv-program om Palestina 1980 för en ensidigt negativ bild av Israel skrev KRISS protestbrev till nämnden. I Kristet Forum publicerades också ett uttalande av PLO som dömde ut nämndens beslut.

Man...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Annika Borg

Teologie doktor och skribent.

Läs vidare