Lägg energin på individklimatet

Finansministern följer ett överskottsmål, som innebär att den offentliga sektorn ska gå med ett årligt plus på en procent av BNP över en konjunkturcykel. Det kan förstås aldrig bli riktigt bra med precisionen, eftersom konjunkturerna inte rör sig förutsägbart som himlakroppar och det aldrig går att veta på förhand hur lång en konjunkturcykel blir, men det praktiska resultatet har ändå blivit rätt skapligt. Statsskulden, som en gång tedde sig så hotfull, är numera låg jämfört med många andra EU-länders. Ändå är finansministern numera bra sugen på att välja en mindre krävande kurs: det skulle öppna för många nya miljarder i statsutgifter. Eller, om man är mer optimistiskt lagd, göra det möjligt att minska beskattningen av svenska folket.

Riks...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare