Lärandet i den svarta boxen

De senaste årens förändringar i den svenska skolan har bland annat inneburit en betoning på en ny form av kursmål. Elever ska utveckla sin förmåga att reflektera över sitt eget lärande i olika ämnen, utveckla sin förmåga att använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen och utveckla en förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande, och så vidare. Dessa mål kan knytas till den globalt växande rörelsen The 21st Century Skills Movement, som tar fasta på frågan vad som krävs för att vara en välutbildad och kompetent medborgare på 2000-talet. Förutom traditionellt centrala kunskaper som att läsa, skriva och räkna, konstaterar man att också initiativförmåga, förmåga att ta eget ansvar för sitt lärande och förmåga att välja l&au...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare