Låt forskarna råda över sig själva

Den 30 augusti i år skrev utbildningsminister Jan Björklund på DN Debatt om regeringens kommande satsning på ”elitforskning”. I höstens budget- och forskningspropositioner anges mer specifikt de ekonomiska ramarna samt strategierna bakom denna mångmiljardsatsning, vars syfte är att ”sålla fram en svensk forskarelit”.

I syfte att lämna – som Björklund i DN-artikeln beskriver det – ”en socialdemokratisk jantelag, enligt vilken det inte har varit fint att satsa på en ’elit’ ” bakom oss, föreslår man i den forskningsproposition som lades fram den 11 oktober exempelvis att Vetenskapsrådet ansvarar för att ett elitprogram för yngre forskare skapas.

Vetenskapsrådet får vidare i uppgift att ta fram ett detaljerat förslag för utvärdering via peer review-system, d&...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare