Låt oss dela med oss

Sedan den stora flyktingströmmen 2015 är migration och integration prioriterade frågor bland svenska partier och väljare. Sannolikt kommer dessa frågor att vara aktuella ett antal år framöver, inte minst på grund av anhöriginvandringen som följer i asylinvandringens spår. Integrationsutmaningarna är också väl kända. Många nyanlända har begränsad skolgång från sina hemländer och yrkeserfarenhet som inte är direkt tillämpbar på den svenska arbetsmarknaden. För en stor andel handlar det därför om att lära sig svenska, uppnå tillräckliga kvalifikationer för studier eller arbete samt att ordna en bostad.

Kort sagt handlar utmaningen om att tillägna sig tillräckligt med humankapital, det vill säga färdigheter och kunskaper, för att verka i det svenska samhället. &Au...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Maria Sandström

Doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Läs vidare