Lever vi i en postliberal tid?

Sekularism är ett arv från upplysningen och en del av liberalismen. Efter 150 år av religionskrig blev till sist tolerans mellan trosriktningar en segrande idé, men endast få ville som John Locke (i A Letter Concerning Toleration) (1689) skilja staten från religionen och befria den världsliga makten från ansvar för medborgarnas religiösa och moraliska fostran. Att han samtidigt använde Bibeln som en auktoritativ källa i politiska och etiska frågor har ansetts som blott en eftergift för rådande hegemoni. Hans polemik mot Robert Filmer, som hade härlett kungamakten av Guds nåde från skapelseberättelsen och Adams husbondemakt, var en teologisk advokatyr, och hans bejakande av människans själviskhet och strävan efter jordisk lycka var tämligen obibliskt.

Det centrala i Lockes politiska filosofi är idén om naturl...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare