Lugnet före stormen

 Om denna period har historikern Michel Winock skrivit en innehållsrik bok med just denna titel.

Han påpekar i sin inledning att det i efterhand har funnits de mest skiftande beskrivningar av den period han studerat. Det var naturligt att de som utkämpat kriget såg tillbaka med nostalgi på det nära förflutna. Under långt senare decennier, när kommunismen styrde mångas tänkesätt, utmålades sekelskiftet som en socialt rå och hänsynslös period. Idag är det i synnerhet minnet av ett rikt kulturliv som dröjer sig kvar. För att undvika klichéer och sentida värderingar har Winock baserar sin framställning på samtida dokument.

Det är uppenbart att 1900-talets början var en guldålder för rentierer snarare än för arbetarklassen. Samtidigt kännetecknades tiden av en höjning av levnadsst...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Ruth Lötmarker

Fri skribent och fd lektor i franska vid Stockholms universitet.

Läs vidare