Mästaren på porträtt

Hans Holbein den yngre: självporträtt. FOTO: Wikimedia

Nyligen visades en stor utställning med verk av den tyske konstnären Hans Holbein d y – Holbein at The Tudor Court – på Queens Gallery, Buckingham Palace.

Verken var hämtade ur The Royal Collection. Med hjälp av drygt 100 målningar, miniatyrer och bokillustrationer fick besökarna en inblick i Holbeins arbete med olika tekniker, från förstudier till färdiga verk. På såväl teckningar som målningar syns det hur han ändrar och förfinar detaljer i kompositionen av den han målar av; oftast för att få den avmålade att framstå i bättre dager. I boken Holbein at the Tudor Court (Royal Collection Trust) av Kate Heard, utställningens kurator, målas en levande bild av både Holbein och de personer som han porträtterade.

Holbein föddes i Augsburg 1497, som son till konstnären Hans Holbein d ä. År 1536 blev han hovmålare åt Henrik VIII, som han gjorde flera porträtt av. Ett av de mer berömda fullbordades 1537 men förstördes i Whitehall Palace-branden 1698. Endast skissen till verket finns kvar och hänger nu på National Portrait Gallery i London.

Porträtten av Henrik VIII var en del av hans propaganda och Tudorkonungen lät ta fram en mängd kopior av målningen från 1537, som han sedan gav bort till en mängd inflytelserika och viktiga personer. Att pr-kampanjen var effektiv visar det faktum att vi än idag ser på Henrik VIII med Holbeins ögon.

Holbein gjorde också berömda porträtt av bland andra Erasmus av Rotterdam, Thomas More och två ambassadörer (De franska sändebuden). Det var tack vare renässanshumanisten Erasmus som Holbein blev hovmålare hos Tudorhuset. Erasmus rekommenderade honom till vännen sir Thomas More som hade höga ämbeten under Henrik VIII.

Hans Holbein d y var emellertid inte enbart en av 1500-talets mest skickliga porträttmålare, hans konstnärlighet tog sig även uttryck i design av smycken och kläder samt smidesarbeten och inte minst bokillustrationer. Han höll på med ännu ett stort porträtt av Henrik VIII då han insjuknade och dog 1543, vid 45 års ålder. 

Charlotta Eruths Lindell

Journalist.

Mer från Charlotta Eruths Lindell

Läs vidare