Mat för morgondagen

Politiken på lokal, nationell och global nivå har styrts in på att hantera hållbarhetsaspekterna. Snart sagt all verksamhet inom varje område i både det lilla livet för enskilda människor och i det stora liv som levs av våra organisationer präglas av en önskan att minska människans avtryck på vår omvärld.

Med en ökande befolkning och en alltmer uttalad urbanisering blir mänsklighetens avtryck allt påtagligare. Och naturligtvis är det med oro man ser nya och stora befolkningsgrupper lyftas till en medelklassnivå ifråga om konsumtionsmönster och allmän livsstil. Kommer verkligen jordens resurser att räcka till, och kommer balansen mellan befolkning och natur att kunna upprätthållas?

Miljögeografen Ruth DeFries bok The Big Ratchet bjuder på vad som i sammanhanget måste ses som hopp...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare