Monsieur le Président

Annika Borg
Men låt mig först påpeka att jag är en vän av den europeiska gemenskapen och – i huvudsak – av EU, så att inga oklarheter råder på de punkterna. Jag går rakt på sak: Ert brev har en viss bombastisk ton, samtidigt som det är defensivt och vädjande. Kanske har det varit er tanke. Möjligen följer det av att ni försökt anpassa tonläget till en spännvidd av skilda kulturella kontexter. Men här i Sverige är vi inte vana vid politiska företrädare som tilltalar oss på det sättet. Sedan mycket länge regerar du-reformen här och svenska politiker kan klä sig i jeans eller tajts på sammanträdena. Och ministrar har dreadlocks. Detta innebär dock inte att det ej finns hierarkier i mitt land, utan enbart att de är mindre synliga. För vi gör skillnad på folk och folk även i Sverige, alla du-reformer, platta organisationer, jämställdhetsintegreringar och certifieringar till trots. Men i berättelsen om vårt fosterland tycker vi om bilden av oss själva som mer moraliskt framgångsr...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Annika Borg

Teologie doktor och skribent.

Läs vidare