Myndigheter i pr-branschen

Svenska myndigheter ägnar sig alltmer åt opinionsbildning och propaganda. Samhällsdebatten fl yttas till en byråkratisk elit, skriver Jacob Rennerfelt.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare