När abbedissan förde bok

Vinst i välfärden har blivit ett stort debattämne. Vissa menar att vinster inte hör hemma i verksamheter som skola, sjukvård eller åldringsvård. Dessa uppfattningar knyter an till en gammal diskussion om sambandet mellan ekonomi och olika former av humanitär verksamhet. Vinst är något som räknas fram i organisationers ekonomiska redovisning. Men vilken roll ska redovisningen över huvud taget spela i välfärdsverksamheter? Den frågan var aktuell redan på medeltiden, då i samband med klostrens verksamhet.

Abbedissorna vid Vadstena kloster under 1300- och 1400-talen är kanske inte de som vanligtvis förknippas med redovisning och vinstbegrepp. Men klostren var betydande organisationer, de bedrev ekonomisk verksamhet och de hade redovisningssystem för att styra och kontrollera denna.

Redovisningen i Vadstena kloster är värd att uppm&au...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare