När de borgerliga blev marxister

Storsint. Verksam. Fosterländsk. Orden står ristade på Per Muréns gravvård på den gamla kyrkogården i Gävle och vittnar om de ideal som hyllades av tidens borgerskap. Per Murén var borgare i ordets bästa bemärkelse. Driftig affärsman och industrialist, politiker och kulturmecenat. Han var en av de eldsjälar som genomdrev industrialiseringen i Sverige, som initiativtagare till Gävle-Dala järnväg – vilken möjliggjorde malm- och virkestransporterna till kusten, och som styrelseordförande i Sandvik och grundare av Korsnäsverken, Strömsbro fabriker och Gävle manufakturaktiebolag, samt stiftandet av Gävleborgs enskilda bank, Gävle sjöassuransförening och Norrlands ångbåtsbolag för att nämna några av denne mans skapelser. Som politiker hann han med att vara stadsfullmäktiges ordförande, lands...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Lars Anders Johansson

Författare, musiker och journalist.

Läs vidare