När familjen lever farligt

I en oecd-rapport om framtidens familjeliv förutsågs nyligen att antalet separationer, ensamstående föräldrar och ombildade familjer kommer att öka de närmaste årtiondena och att det medför större risk för barnfattigdom. Klyftan har ökat mellan å ena sidan välmående familjer med välutbildade, arbetande och gifta föräldrar och å andra sidan ekonomiskt utsatta familjer med lågutbildade, arbetslösa föräldrar som oftare är ensamstående eller ogifta. Familjepolitiska insatser för att påverka människors beteende kommer därför att spela en större roll i framtiden.

Sverige ligger bättre till när det gäller familjernas framtidsutsikter. Under början av 00-talet sjönk faktiskt andelen barn vars föräldrar separerat. Framförallt minskade den höga separat...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Charlotta Levay

Docent och lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, NMBU.

Läs vidare