När verklighet blir fiktion

Att gränserna mellan fiktion och verklighet är luddiga innebär inte att de inte existerar. I en värld där kommersiella krafter tenderar att upplösa alla värden, blir det viktigt att i vetenskapen slå vakt om vissa fundamentala förståelsekategorier.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare