Nätets mörka sidor kommer fram i ljuset

Information sprids, men genomslagskraften beror inte bara på hur väl den överensstämmer med verkligheten. Lika ofta beror spridningen på mottagarnas förutfattade meningar, förhoppningar och preferenser. Den rätta vägbeskrivningen till tågstationen vill inte vara mer fri än en vilseledande vägbeskrivning till tågstationen.

Detta är centralt för de argument som förs fram av författarna i antologin The Offensive Internet.Speech, Privacy, and Reputation. Boken behandlar de negativa konsekvenserna av den relativt obegränsade yttrande- och ansvarsfrihet som råder på nätet, och vilka åtgärder som kan vidtas för att begränsa dem. Fokus är på nätmobbning, ryktesspridning och kränkningar av människors privatliv.

Genom internet genereras, samlas och – tack vare sökfunktio...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare