Nidbild av samlingsregeringen

Andra världskriget och nazismen förblir ett trauma också för länder som inte blev ockuperade. Danmark och Norge kunde efter kriget identifiera sig med sina motståndsrörelser och på så sätt skapa sig en heroisk självbild. Något sådant var inte möjligt för Sverige. Andra världskriget kom att blockera en positiv identifikation med den egna historien. Sverige kom istället att starkt identifiera sig med sin egen progressivitet, som uppfattades som liktydig med en antifascistisk hållning.

Den svenska hållningen under kriget beskrivs ofta negativt. Ett aktuellt exempel på detta är norrmannen Eirik Veums bok Det svenska sveket 1940–1945 (övers. Jan Wibom, Lind & Co). Veum säger sig vilja ge en helhetsbild av hur Sveriges politik drabbade Norge. Det går dock snart upp för läsaren att han vill teckna en s&...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Alf W Johansson

Professor emeritus i historia.

Läs vidare