Nietzsches bruna beundrare

Vårt sätt att läsa 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsche har förändrats i takt med den historiska och politiska utvecklingen. Forskare och debattörer har under 1900-talet tvistat och fortsätter tvista om hur det politiska och filosofiska stoffet skall analyseras. Den finns en mängd motstridiga Nietzschebilder. Trots detta har särskilt en tolkning varit normerande inom Nietzschelitteraturen de senaste decennierna. Vi talar om den postmoderna akademiska Nietzscheläsningen, vilken fäster stor vikt vid Nietzsches motsägelser, stilistik och estetik, och mycket liten vikt vid hans politik eller det historiska sammanhang som tänkandet växte fram ur. Denna läsart har gång på gång utmanats (vi har till exempel den marxistiska Nietzscheanalysen) men tolkningsparadigmet har lyckats bestå. Vad som verkar hända nu är att den postmoderna Nietzscheläsningen &ar...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
David Brolin

Bibliotekarie och författare.

Läs vidare