Nya perspektiv

Samtidigt som misstron var stark (inte bara i Sverige) tycktes det mesta peka mot en ljusnande framtid när man studerade hur människors värderingar förändrats över tid: stödet för demokratin var starkt och med ett fortsatt växande välståndet skulle det bara bli starkare. Den reviderade moderniseringsteorin, empiriskt välgrundad på Ronald Ingleharts bastanta dataserier, visade på ett tydligt samband mellan ekonomisk utveckling och en väl fungerande demokrati. En högre utbildningsnivå var både en förutsättning och en konsekvens av välståndet och innebar i sin tur mer ifrågasättande och kritiska medborgare, vilket innebar en demokratiskt sund auktoritetsurgröpning och en mer egalitär politisk kultur. Till detta kom att individualismen ökade, vilket i sig innebar en demokratisk kvalitetsförbättring.

Pl&ouml...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Tommy Möller

Professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs vidare