O tempora, o mores!

Enligt Skolverkets statistik över kursbetyg 2014 läste endast 22 gymnasieelever klassisk grekiska. Latinet är mer populärt, 934 elever valde LATLAT01 (latin – språk och kulturliv) men de klassiska språken har knappast någon framskjuten plats i Utbildnings-Sverige.

I likhet med övriga ämnen styrs och påverkas språkens närvaro av sådant som kommunpolitikers rätt att prioritera skolresurser, av studentefterfrågan och av hur lärosäten väljer att (om)organisera sin verksamhet.

Det går visserligen lätt att rada upp exempel på att det är i hög grad levande språk, men det hjälper nog inte att cv, curriculum vitae, är ett av dessa exempel för att hävda latinets ställning i en tid där cv är grundbulten i den karriärplanering som numera inleds i tidiga tonåren.

Den som...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
MarieLouise Samuelsson

Journalist och författare.

Läs vidare