Osant om fornminnen

Det är inte sant, minst tio medarbetare på myndigheten har själva fornminnesinventerat. Dan Korn skriver också att det fanns en tid då det var en självklarhet att ”en arkeolog eller historiker valdes till chefspositioner på museer och på Riksantikvarieämbetet”. Riksantikvarie Lars Amréus är arkeolog och har dessutom egen erfarenhet av fornminnesinventering i fält.

Emil Schön, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet

Svar: Riksantikvarieämbetet, RAÄ, upphörde med fornminnesinventeringar 2003, men ger anslag till länsstyrelser som vill utföra dem. RAÄ:s uppdrag har enligt K-podd 23 ändrats från kunskapsinsamling till renodlad myndighet. Detta framgår också av ändrade skrivningar i regeringens instruktion till RAÄ från november 2014. Verksamheten har inriktats på utvärdering. Ryktet om att ingen på RAÄ har erfarenhet av fornminnesinventering är inte sant, men fortsätter utvecklingen som den gjort under de senaste åren, lär det snart bli sant. Varför vill RAÄ föra en ny politik och samtidigt låtsas att allt är som förr?

Dan Korn

Läs vidare