Peka inte ut framtiden

Politiker har i alla tider haft en olycksalig benägenhet att peka ut och satsa på ”framtidsbranscher”. Och många näringslivsorganisationer har gärna hoppat på detta tåg för att tillskansa sig allehanda privilegier och subsidier. Ett exempel på det senare är rapporten Kreativ sektor utgiven i november 2015 av branschorganisationer inom datorspel, film och tv, musik och kommunikationsbyråer med stöd av den statliga myndigheten Tillväxtverket. Notabelt är att Sveriges kommunikationsbyråer inte har lyckats få fram någon som kan kommunicera på vettig svenska. Vad sägs om följande portalstycke?

”Den kreativa sektorn hamnar ofta mellan stolarna som antingen näring, export eller kultur. För att motverka detta efterfrågas en helhetssatsning och en nationell strategi för kreativa näringar som branscher, samt ga...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Anders Johnson

Skriftställare och näringslivshistoriker.

Läs vidare