Personligt ansvar utan diagnos

Personlighetsstörningar sträcker sig, nästan per definition, genom ett helt vuxenliv (de diagnosticeras inte hos barn, eftersom personligheten då ännu är mycket plastisk). Det är sant att personlighetsstörningar ibland kan uppkomma genom hjärnskada, men sådana fall utgör bara en mycket liten minoritet av det totala antalet. Vi förväntas alltså tro att uppemot 10 miljoner amerikaner, mer än Sveriges hela befolkning, är drabbade av denna sjukdom.

Eftersom tillståndet, enligt uppsatsen i tidskriften, karaktäriseras av ”ett genomgående mönster av instabilitet i fråga om humörreglering, impulskontroll, interpersonella relationer och självbild”, medan ”dess kliniska kännetecken inbegriper emotionell dysreglering, impulsiv aggressivitet, upprepade självskador och kroniska självmordstendenser”, borde de...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare