Planfetischism istället för ansvar

Moderna organisationer, särskilt i offentlig sektor, utsätts regelbundet för förbättringsförsök. Politiker och ledningar är oförtröttliga i sina ansträngningar i att finna på olika policies, strategier, regler, standards och metoder som alla enheter inom staten, landstinget eller kommunen skall hålla på med. Målformuleringar, visioner, värdegrunder, utbildningsprojekt, styrdokument och rutiner för allt möjligt skall finnas och åtlydas.

En del av allt detta är förnuftigt. Men ofta är kunskapsbasen tveksam och det blir alldeles för många standards och formella regleringar. Inte sällan motverkas effektivitet.

Jag stöter ofta på folk som på goda grunder är negativa till mycket av – och framförallt mängden av – vad man utsätts för.

Här följer en resp...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare