Politikens nya demografi

Mellan den sista december 2000 och slutet av 2013 ökade den svenska folkmängden med 762 000 individer. Av dessa var 90 procent födda antingen utomlands eller i Sverige av utrikesfödda föräldrar. Nästan var sjätte invånare är född i ett annat land, fler än när USA mottog som flest invandrare kring förra sekelskiftet. Den allt större mångfalden påverkar förstås samhället på en rad sätt. Sverige går från att vara homogent till att ha en blandning av olika kulturer. Vi får fler med en mer diversifierad utbildningsbakgrund, vilket influerar arbetsmarknaden. Att skolan, vården, äldreomsorgen och näringslivet behöver anpassa sig till ändrade förutsättningar talas det mycket om. Men en aspekt tas sällan upp till diskussion: hur den skiftande demografin påverkar de politiska blocken. Det &aum...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Nima Sanandaji

Teknologie doktor och vd för tankesmedjan ECEPR.

Läs vidare