Rättvisa och rättssäkra betyg

Om elever får överklaga sina betyg skulle det leda till rättvisare bedömning. Först om betygen kan fastställas i domstol kan deras riktighet avgöras.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare