Relativism urholkar upplysningsarvet

I höstas reagerade ett stort antal pedagoger mot den nuvarande regeringens skolpolitik. Det fanns, hävdade man, för det första inget samband mellan fler läxor och prov å ena sidan och ökade kunskaper å den andra. Därtill bestred man påståendet att den svenska skolan skulle ha blivit sämre under de senaste decennierna. De internationella och inhemska undersökningar som påtalat kunskapsförsämringar måste, menade man, vägas mot undersökningar som visade på det motsatta, vilket med deras inte helt glasklara logik skulle betyda att Jan Björklunds åsikter i skolfrågor vilade på lösan sand. Inte minst gjordes det i debatten en poäng av att Björklund själv inte är utbildad lärare och således inte vet vad han talar om.

Själva tankefiguren känns märkligt bekant från en rad andra discipliner. Den som v...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare