Så att världen förstår sig själv bättre

De europeiska universiteten uppkallar – med historisk självmedvetenhet – i sin tur sitt motdrag till dagens amerikanska dominans efter universitetet i Bologna (det så kallade ”Bolognasystemet”). Just från en av de äldre bastionerna (Cambridge) ställer sig nu Stefan Collini i sin bok What Are Universities For? den provocerande och synbarligen naiva frågan vad vi egentligen ska ha universiteten till.

Collini, till vardags professor i engelsk litteratur, sällar sig till en skara namnkunniga forskare som under senare år har trätt fram till försvar av mer perenna kunskaps- och vetenskapsideal. Collini undviker helt den typ av försvarstal vi är vana vid från tidigare inlagor. Martha Nussbaums Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities från 2010 intar en jämförelsevis defensiv position i sin strävan att rättfär...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare