Samförstånd som statsreligion

Åsiktsmässig homogenitet och konsensus betyder inte nödvändigtvis att regeringspartiernas åsikter genomsyrar varje skrymsle av offentligheten. Kulturlivet och medieetablissemanget står naturligtvis under inflytande av många krafter. Konjunkturerna för dub step och leggings styrs lika litet av regeringsbyten som genombrottet för twitter och därmed sammanhängande medieförändringar.

Däremot har regeringspartier naturligtvis möjlighet att initiera åtgärder för att stärka eller försvaga den åsiktsmässiga homogeniteten i ett samhälle, i den mån som de politiska makthavarna ser åsiktsmässig konsensus som ett problem. Vilket de naturligtvis borde göra om de fäster vikt vid en rad för det demokratiska samhället fundamentala fenomen: fri, icke-politiskt styrd forskning; idémässig pluralism; estetisk mångfald ino...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare