Se det riktiga och det viktiga

Är det pressens sak att rädda landet från nya småpartier med osympatiska eller korkade agendor? Nej, är det självklara svaret. Det är väljarnas sak. Men är det ändå inte pressens plikt att hjälpa väljarna att inse sitt eget bästa? Nu blir det svårare.

I mediedebatten förekommer då och då uttrycket ”konsekvensneutralitet”. Den som hyllar konsekvensneutraliteten som publicistisk princip anser att publiceringsbeslut enbart ska grundas på en händelses nyhetsvärde, inte på överväganden kring publiceringens eventuella konsekvenser. Man ska publicera allt som är sant och relevant utan att fundera över om rubrikerna kommer att gynna eller missgynna den ena eller andra parten, det ena eller det andra intresset.

Jag måste genast påpeka att resonemanget handlar om nyhetsjournalistik i bred mening. Att opinionsjournalis...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare